مقالات

گریدر چیست و چگونه در راه سازی به ما کمک میکند

گریدر چیست و چگونه در راه سازی به ما کمک میکند » مقالات » Grader Hamyar Mashin Asia SDLG 002 » همیار ماشین آسیا » نماینده انحصاری شرکت SDLG » گریدر

گریدر چیست و چگونه در راه سازی به ما کمک میکند


برای تسطیح زمین و از بین بردن پستی و بلندی ها ازماشین آلات مختلفی استفاده میشود اما مهمترین وسیله برای عملیات تنظیم شیب و تسطیح خاکریزها و خاکبرداری ها و رساندن سطح خاک به سطح مورد نظر ( خط پروژه ) توسط این ماشین انجام میپذیرد عمل تنظیم شیب ازکارهای بسیارمشکل است بطوری که کلیه رانندگان ماشین آلات راهسازی براین عقیده هستند که کارکردن با آن مشکلتر از بقیه ماشین آلات است و راننده ای که در این زمینه مهارت داشته باشد براحتی می تواند بقیه این ماشین آلات را کنترل و هدایت کند.

گریدر

گریدر

این ماشین برای تنظیم شیب، شکل دادن شیب ها، تسطیح دامنه خاکریزها و خاکبرداریها، کندن جوی و مخلوط کردن و پراکندن مخلوط خاک و مواد قیری بکارمیرود. از این ماشین الات درساختن راهها و سایر عملیات ساختمانی استفاده میشود این دستگاه دربه هم زدن وبرداشتن لایه های سست و سطح زمین هم به کار میرود.

تیغه این ماشین دارای لبه قابل تعویض میباشد درحالات مختلفی نسبت به ماشین می تواند قرارگیرد زاویه تبغاه رامیتوان تغییرداد بطوریکه بتوان گریدر را برای حمل مواد یا کندن جوی بکاربرد زاویه جلودرحالت حمل مواد بکارمیرود که دربرشهای سطحی ومخلوط کردن مواد مورد استفاده قرار میگیرد زاویه عقب باعث زیاد شدن قدرت حفاری شده ولی سبب میشود که مواد حفاری شده احیانا از روی تیغه سرریز نماید.

چرخهای جلو می توانند به طرفین خم شوند وبدین ترتیب نیروی حالصه ازفشار خاک برتیعه مایل شده را خنثی نماید و به گردش ماشین هم کمک کند شاسی های کمرشکن نیزدرساختمان بعضی انواع آن بکارمیرود که باعث ازدیاد قابلیت مانور ماشین وکاربردهای آن میشود.

درحالت مستقیم ( حالت A) ماشین درحالت معمولی کارمیکند درحالت مفصلی ( حالت B) میتواند شعاع گردش خیلی کوچکی کسب کند درحالت ز چرخای عقب روی زمین محکم مستقربوده و در همان حال ماشین میتواند با تیغه به کندن جوی و کنار جاده و غیره مشغول شود گریدرهای مدرن مجهزبه دستگاه کنترل تیغه اتوماتیک هستند که دقت کارآنها برای تنظیم شیب بسیارزیاد است سیستم این دستگاهها که بیشتر هیرولیکی والکترونیکی است مجهز به یک دستگاه حساس است که یک سطح یا امتداد ثابت را دنبال کرده وردمواقع لزوم بطور اتوماتیک تیغه را بالا و پایین میبرد تاشیب مطلوب بدست آید.

گریدر چیست و چگونه در راه سازی به ما کمک میکند » مقالات » Grader Hamyar Mashin Asia SDLG 003 » همیار ماشین آسیا » نماینده انحصاری شرکت SDLG » گریدر

عملیات با گریدر

الف- پخش کردن مواد خاکی

از مهمترین عملیات گریدر پخش کردن مواد ومصالح خاکی درسطح زمین است البته مقدار مواد جابجا شده به ظرفیت گریدر بستگی دارد. این ظرفیت، تابع عواملی مانند قدرت موتور کشش ماشین اندازه و ارتفاع تیغه میباشد. مقدار موادی که این ماشین میتواند جابجا کند بسیارکمتر از بولدوزر است. بنابراین بهتر است موادی که باید جابجا و توزیع شود قبلا توسط ماشین آلاتی مانند بولدوزر بر روی زمین پخش شده باشد تا ارتفاع توده خاکی خیلی زیاد نباشد.

ب- حمل مواد به کنارجاده

با تغییر زاویه تیغه، این ماشین قادرخواهد بود که موادخاکی را به کنار مسیر حرکت هدایت کند دراین حالت موادخاکی در انتهای عقب گریدر انباشته شده و یک توده خاکی طولی درامتداد مسیر حرکت گریدر قرار گیرد زیرا در غیر اینصورت قدرت کشش ماشین کم میشود و زاویه حمله به تیغه گریدر نیز تغییر میکند.

پ- شیب بندهای دقیق

برای شیب بندهای دقیق باید تیغه را با زاویه کوچکی نسبت به امتداد قائم ثابت کرد وارتفاع تیغه ازسطح زمین باید طوری باشد که برآمدگی کوچک را بریده وگودالها را پرنماید بدین منظور همواره باید مقدار مواد خاکی در جلوی تیغه گریدر موجود باشد.

ج- کندن جوی

گریدر را میتوان برای کندن جویهای ۷شکل و ذوزنقه ای شکل به کاربرد ماکزیمم عمق جوی حدود ۳ فوت ( یک متر) وعرض آن حدود۴فوت است برای جویهای با ابعاد بزرگتربهتراست ازخندق کن وبیل مکانیکی وسایل حفاری استفاده کرد.

د – بریدن و تراشیدن ترانشه ها

با تغییر زاویه گریدر و عمود کردن یا شیب زیاد لبه تیغه نسبت به سطح افق میتوان با حرکت در جهت طول ترانشه لبه های آنرا تراشید.

البته دو مسئله را باید در نظر گرفت اول اینکه نوع مصالح ترانشه ها سنگی و صخره ای نباشد چون به لبه تیغه آسیب رسانده و یا عمل تراشیدن را غیرممکن میسازد مسئله دوم تراشیدن قسمت های پایین ترانشه و مرتب کردن آنها است تا در هنگام تراشیدن قسمت های بالای ترانشه مانع حرکت گریدر نشوند.

گریدر چیست و چگونه در راه سازی به ما کمک میکند » مقالات » Grader Hamyar Mashin Asia SDLG 004 » همیار ماشین آسیا » نماینده انحصاری شرکت SDLG » گریدر

همیار ماشین آسیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *