مقالات

با ماشین آلات آسفالت کاری بیشتر آشنا شوید

با ماشین آلات آسفالت کاری بیشتر آشنا شوید » مقالات » Asphalt working machines Hamyar Machine Asia SDLG 003 » همیار ماشین آسیا » نماینده انحصاری شرکت SDLG » ماشین آلات آسفالت کاری

با ماشین آلات آسفالت کاری بیشتر آشنا شوید

رویه های آسفالتی یک سطح غیرقابل نفوذایجاد می کنند که مانع از نفوذ آب و فرسایش زیرسازی جاده میگردد اینگونه روکش ها را رویه های انعطاف پذیرمی نامند زیرا قادرند تغییر شکلهای تحت تاثیر بارهای وارده یا نشتهای لایه های زیرین را تا حدی تحمل کنند رویه های آسفالتی قابل انعطاف وقتی درست طرح ریزی واجرا شده باشند تغییر شکلهای ناشی ازت غییرات درجه حرارت را بهتر ازرویه های انعطاف پذیربتنی تحمل می نمایند.

ماشین آلات آسفالت کاری

ماشین آلات آسفالت کاری

قسمت های مختلف ماشین آلات آسفالت کاری

این ماشین از دو قسمت اصلی تشکیل شده که یکی قسمت تراکتور موتوردار آن است که ماشین را به حرمت درآورده جام حامل مخلوط آسفالتی را هل داده تخته ماله (SCREEN UNIT)  مخصوص پخش کردن آسفالت را به دنبال خود میکشد قسمت دیگرتخته ماله میباشدکه درانتهای عقب ماشین قراردارد وحمل وپخش آسفالت را تاترازمعینی انجام میدهد این تخته ماله ها توسط ویبراتورهیدرولیکی به لرزه درمی آیندکه سبب تراکم مقدماتی آسفالت می گردد.

درقسمت جلویی ماشین جام حمل آسفالت قراردارد به نحوی که کامیون درجلوی ماشین حرکت می کند وبه آرامی آسفالت را به داخل جام می ریزد درداخل جام دوسری تسمه نقاله وجود دراد که باعث هدایت آسفالت به قسمت عقب دستگاه میشود و در آنجا به داخل محوطه ای میریزد که درآن یک میله مخلوط کن مارپیچ درحال گردشت است این میله مخلوط کن باعث میشود که آسفالت بطور یکنواخت درسطح پخش گردد سپس قسمت تخته ماله ازروی آن عبورمی کند.

ماشین آلات آسفالت کاری

این ماشین آلات انواع مختلفی دارند که ازاین میان میتوان به دستگاه کندن آسفالت سرد اشاره کرد. این ماشینها سطح رویی راکه آسفالتی وب تنی است برش میدهند. اما در مواردی جاده مورد نظر ما جاده های خاکی است که موج برداشتی ویا نشست کرده اند. بنابراین باید سطح خاک روبه برداشته مخلوط وبه هم خورده ودوباره روی آن غلتک زده ودرصورت لزوم بعدا مجددا آسفالت گردد وسیله ای که برای برش خاک مخلوط کردن و به هم زدن وتثبیت آن به کارمیرود ماشین تثبیت کننده خاک (Soil Stabilizer)  نام دارد.

با ماشین آلات آسفالت کاری بیشتر آشنا شوید » مقالات » Asphalt working machines Hamyar Machine Asia SDLG 001 » همیار ماشین آسیا » نماینده انحصاری شرکت SDLG » ماشین آلات آسفالت کاری

ماشین آلات آسفالت کاری

رویه های آسفالتی یک سطح غیرقابل نفوذایجاد می کنند که مانع ازنفوذآب وفرسایش زیرسازی جاده میگردد اینگونه روکش ها را رویه های انعطاف پذیرمی نامند زیرا قادرند تغییر شکلهای تحت تاثیربارهای وارده یا نشتهای لایه های زیرین را تا حدی تحمل کنند رویه های آسفالتی قابل انعطاف وقتی درست طرح ریزی واجرا شده باشند تغییر شکلهای ناشی ازتغییرات درجه حرارت را بهتر ازرویه های انعطاف پذیربتنی تحمل می نمایند.

با ماشین آلات آسفالت کاری بیشتر آشنا شوید » مقالات » Asphalt working machines Hamyar Machine Asia SDLG 004 » همیار ماشین آسیا » نماینده انحصاری شرکت SDLG » ماشین آلات آسفالت کاری

ماشین آلات آسفالت کاری

 

همیار ماشین آسیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *