لودر های SDLG – شرکت همیار ماشین آسیا

Showing all 5 results

بکهولودر B876F

خرید از طریق فرم سفارش

نسل جدید بکهولودر B876F با کارائی بسیار بالا با همکاری مدیریت کنترل VOLVO جهت بارگیری و تخلیه مواد درفضاهای بسیار محدود، به صورت فشرده طراحی گردیده و برای کار در باغات و معابر شهری کاربرد بسیار بالایی دارد.

بیل مکانیکی E680F

خرید از طریق فرم سفارش

نسل جدید بیل مکانیکی E680F با کارائی بسیار بالا با همکاری مدیریت کنترل VOLVO جهت بارگیری و تخلیه مواد درفضاهای بسیار محدود، به صورت فشرده طراحی گردیده و برای کار در باغات و معابر شهری کاربرد بسیار بالایی دارد.

غلطک جاده RS7120

خرید از طریق فرم سفارش

نسل جدید غلطک جاده RS7120 با کارائی بسیار بالا با همکاری مدیریت کنترل VOLVO جهت بارگیری و تخلیه مواد درفضاهای بسیار محدود، به صورت فشرده طراحی گردیده و برای کار در باغات و معابر شهری کاربرد بسیار بالایی دارد.

گریدر G9220

خرید از طریق فرم سفارش

نسل جدید گریدر G9220 با کارائی بسیار بالا با همکاری مدیریت کنترل VOLVO جهت بارگیری و تخلیه مواد درفضاهای بسیار محدود، به صورت فشرده طراحی گردیده و برای کار در باغات و معابر شهری کاربرد بسیار بالایی دارد.

لودر چرخ لاستیکی LG946L

خرید از طریق فرم سفارش

نسل جدید لودرهای 946 با کارائی بسیار بالا با همکاری مدیریت کنترل VOLVO جهت بارگیری و تخلیه مواد درفضاهای بسیار محدود، به صورت فشرده طراحی گردیده و برای کار در باغات و معابر شهری کاربرد بسیار بالایی دارد.